Tag Archives: tín hiệu bluetooth

Lập trình android điều khiển đèn

lập trình android

Lập trình android điều khiển đèn hiện nay đã là một công việc không khó khăn gì, kể cả với các bạn nhỏ đang học Trung học cơ sở. Trong bài viết này, tôi sẽ hỗ trợ các bạn có thể lập trình android để có một app điện thoại android điều khiển được một đèn led qua tín hiệu bluetooth.Lập trình android điều khiển đèn hiện nay đã là một công việc không khó khăn gì, kể cả với các bạn nhỏ đang học Trung học cơ sở. Trong bài viết này, tôi sẽ hỗ trợ các bạn có thể lập trình android để có một app điện thoại android điều khiển được một đèn led qua tín hiệu bluetooth.