Tag Archives: module sim

Tập lệnh AT dành cho module sim 900A, 800A, 800L và các module sim khác

Module sim 800L

Nội dung bài viết sẽ giúp cho các bạn sử dụng module họ SIM (SIM900, SIM800) với tập lệnh AT (vẫn sử dụng  được chức năng GSM với các module SIM có tích hợp GPS như SIM908, 808) Thiết bị cần có: Module SIM: SIM900, 900A, 908, 800, 800A, 800L, 800C, 808… Mạch chuyển đổi […]