Tag Archives: mã giảm giá

Giới thiệu khóa học robot dò đường

Khóa học robot dò đường

Bạn sẽ học được gì? Có kiến thức cơ bản về Robotics Chế tạo Robot dò đường thông minh Có khả năng tìm hiểu về Robotics và các thuật toán Robot tự động Được trang bị kiến thức nền tảng để chế tạo các máy móc tự động phục vụ đời sống sinh hoạt, lao […]