Tag Archives: led 7 thanh

Bộ video các vấn đề hiển thị với arduino

giao tiếp màn hình LCD 16x2

Các vấn đề hiển thị với arduino Chào các bạn, Vì lí do hiển thị tín hiệu là tổ hợp các vấn đề phức tạp và có nhiều kỹ thuật lập trình khác nhau để khai thác nên bài viêt này là các bộ video bài giảng tập trung vào vấn đề LCD và hiển […]