Tag Archives: lập trình cảm biến mưa

Hướng dẫn sử dụng cảm biến mưa

Cảm biến mưa

Đồ nghề cần để thực hành, các bạn xem ở đây nhé 😉 Chúng ta có thể dễ dàng nhận biết mưa bằng mắt thường hoặc cảm nhận ở da. Với tư tưởng ấy, các hệ thống điện tử phát hiện mưa cũng chia ra làm hai loại: thứ nhất là dùng camera để nhận biết và […]