Tag Archives: hệ thống chào hỏi khách

Hệ thống chào hỏi khách – Code mẫu và thư viện

Người đi vào hệ thống

HỆ THỐNG CHÀO HỎI KHÁCH I. Giới thiệu Code mẫu và thư viện Mô tả hệ thống Hệ thống chào hỏi khách sử dụng cảm biến quang trở và đầu phát laser để phát hiện người đi vào/ra hệ thống, sau đó sẽ phát ra một câu chào/tạm biệt tương ứng hoặc một bài nhạc. […]