Tag Archives: giao tiếp LCD

Giao tiếp LCD 16×2 với arduino qua module I2C

giao tiếp màn hình LCD 16x2

Giao tiếp LCD 16×2 với arduino qua module I2C. Lý do mà bạn nên học kỹ năng này?
Giao tiếp LCD 16×2 là một trong những bài học cơ bản khi các bạn nhập môn vào thế giới lập trình điều khiển. Trước đây mình cũng đã có một video hướng dẫn về vấn đề này.