Tag Archives: điều khiển động cơ bước

Điều khiển động cơ bước 5V – Tự học arduino bài 8

Điều khiển động cơ bước 5V là bài học thứ 8 trong chuỗi bài tự học arduino. Ở bài học này, chúng ta sẽ cùng làm quen với loại động cơ bước đơn giản 28BYJ-48 và module ULN2003. Loại động cơ bước được sử dụng trong bài học này là loại động cơ bước 4 pha.