Tag Archives: chiết áp

Chiết áp và đọc lên Serial

Chiết áp

Nhận tín hiệu từ chiết áp là bài tập thực hành cơ bản về  nhận tín hiệu analog từ cảm biến hay các thiết bị bên ngoài vào arduino. Trong bài viết này, các bạn sẽ được tìm hiểu về chiết áp và nguyên tắc mắc nối của nó.