Tag Archives: chế tạo robot tránh vật cản

Bộ video robot tránh vật cản

Robot tránh vật cản

Robot tránh vật cản Robot tránh vật cản là một trong những mẫu robot tự động cơ bản được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực vận chuyển hoặc cứu hộ. Bộ video này sẽ hỗ trợ các bạn mới làm quen với robot tiếp cận và chế tạo robot tránh vật cản ở mức […]