Tag Archives: cánh tay robot

Học lập trình arduino với các khóa học lập trình robot của Anh Robot

Học lập trình arduino là mong muốn của rất nhiều bạn trẻ mới tiếp cận với công nghệ về điều khiển robot hay robot tự động. Có rất nhiều bạn đặt câu hỏi với mình về các khóa học lập trình arduino, cách chế tạo robot hay tài liệu lập trình arduino, hướng dẫn lập trình arduino

Cánh tay robot gắp sản phẩm – Thử thách và code mẫu

Cánh tay robot gắp sản phẩm

Cánh tay robot gắp sản phẩm là một trong những đề tài chưa bao giờ cũ với công nghệ robot. Việc phổ biến các cánh tay robot gắp vật cản trở thành một bài tập cơ bản cho học sinh và sinh viên sẽ là một sự bổ trợ cho sự phát triển của ngành công nghiệp robot nói riêng và các ngành công nghệ khác nói chung.