Tag Archives: cảm biến siêu âm khoảng cách

Cảm Biến Đo Khoảng Cách Sóng Siêu Âm

Cảm Biến Siêu Âm SRF05

Cảm Biến Đo Khoảng Cách Sóng Siêu Âm Khi ở chế độ tự động, robot phải lấy thông tin của môi trường xung quanh. Như: khoảng cách, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng … rồi tiến hành phân tích các dữ liệu đó. Cuối cùng để đưa ra quyết định phù hợp. Cảm biến đo […]