Tag Archives: cảm biến siêu âm đo khoảng cách

Tự học arduino bài 7 – Cảm biến siêu âm đo khoảng cách: Hướng dẫn sử dụng chi tiết

Cảm biến siêu âm đo khoảng cách

Cảm biến siêu âm đo khoảng cách là một bài toán được coi là cơ bản đối với việc học và tìm hiểu điều khiển tự động. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn về cách sử dụng cảm biến siêu âm đo khoảng cách. Cụ thể trên hai dòng cảm biến siêu âm SRF05 và HC-SR04