Tag Archives: Cảm biến nhiệt độ độ ẩm

Sử dụng cảm biến nhiệt độ độ ẩm

cảm biến nhiệt độ độ ẩm dht 11

Tiếp tục với Serial bài giảng Arduino và các cảm biến thông dụng, hôm nay chúng ta sẽ đến với một loại cảm biến rất gần gũi với thực tế, đó là DHT11 – Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 là cảm biến cơ bản và giá rẻ so với […]