Tag Archives: cảm biến khí gas

Sử dụng cảm biến khí gas

Cảm biến khí gas

Tiếp tục với Serial bài giảng Arduino và các cảm biến thông dụng, Cảm biến mà hôm nay chúng ta học sẽ là Cảm biến khí gas – MQ2 . Mô tả sơ lược về cảm biến khí gas MQ2 : Học lập trình ở đâu MQ2 cảm biến indoor nên bạn phải để nó trong […]