Tag Archives: cảm biến độ nghiêng

Tự học arduino với cảm biến độ nghiêng ADXL 345

Cảm biến độ nghiêng ADXL345 3 trục

Giới thiệu lập trình arduino với cảm biến độ nghiêng ADXL 345 Cảm biến độ nghiêng ADXL 345 là cảm biến trả về trạng thái nghiêng của nó so với trọng trường trái đất. Bài hướng dẫn dưới đây sẽ phần nào giúp bạn sáng tỏ về cách làm việc với loại cảm biến này […]