Nhận tín hiệu từ nút bấm với arduino

Nút bấm
  1. Giới thiệu điều khiển nút bấm

Nhận tín hiệu từ nút nhấn là một trong những bài tập nhập môn cơ bản với arduino. Trước đây mình đã từng có một bài viết về chủ đề này. Tuy nhiên, video về nút nhấn đó mình làm việc với phần mềm mô phỏng Proteus nên có nhiều điểm bất cập, ở video này mình sẽ lập trình ví dụ này với góc nhìn trực quan, thực tế để các bạn dễ tiếp cận.

Nút nhấn
Nút nhấn

2. Tác giả và bộ kit thực hành

Anh Robot tới từ Robot cho mọi người

Bộ kit arduino cơ bản

3. Code mẫu

Code mẫu tải tại đây nhé

4. Hướng dẫn thực hành

Video here

5. Tổng kết

Vậy là các bạn đã hoàn thành bài học về điều khiển LED với nút bấm. Đây sẽ là một chút thử thách cho các bạn nhé. Hãy điều khiển thêm 1 đèn LED và 1 nút bấm nữa. Sao cho khi nút bấm nhả thì đèn sáng và khi nhấn thì đèn tắt nha.

 Save as PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *