Sản Phẩm Mới
Giảm giá!

Combo Arduino Project

Bộ kit Edubot

900,000  820,000 

DỊCH VỤ THIẾT KẾ GIA CÔNG

Otto robot ông già noel

550,000 

Combo Arduino Project

Bộ KIT IoT cơ bản version 1

530,000 
Giảm giá!
300,000  250,000 
640,000 
Giảm giá!
699,000  420,000 
Giảm giá!

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH

Lập trình Kotlin toàn tập

700,000  420,000 
Giảm giá!
600,000  299,000 
Giảm giá!
599,000  360,000 
Giảm giá!
500,000  299,000 
Giảm giá!
559,000  360,000 
Giảm giá!
700,000  299,000 
Giảm giá!
600,000  360,000 
Giảm giá!
Giảm giá!

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH

Lập trình java trong 4 tuần

700,000  399,000 
Giảm giá!

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH

Khóa học robot dò đường

800,000  489,000 
 Save as PDF