Hoàn thiện bảng điều khiển robot 4 nút

học lập trình arduino

Bảng điều khiển robot trên điện thoại android

Bảng điều khiển robot 4 nút là mục tiêu của chúng ta trong buổi học ngày hôm nay

điều khiển robot
điều khiển robot

Mục tiêu

  • Hoàn thiện bảng điều khiển  robot trên điện thoại android
  • Điều khiển robot và tự do thay đổi giao diện

Các bước tiến hành

Bước 1: Lập trình sao cho robot gửi a thì tiến, b thì lùi, c rẽ trái, d rẽ phải và e thì dừng.

Cái này có thể làm theo nhóm 4 người

Bước 2: Kết nối HC-06 vào robot

GND – GND

5V -VCC

TxD -Rx

RxD- Tx

Bước 3: Thực hiện theo hướng dẫn sau để hoàn thiện bảng điều khiển

Thử thách 1: Lập trình 8 nút điều khiển robot

Thử thách 2: Lập trình 8 nút và vẽ các mũi tên chỉ tới các chiều khác nhau lên từng nút điều khiển robot

 

 

 Save as PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *