Dự án arduino piano

piano arduino

Dự án arduino với piano

Chào các bạn, ở bài viết này mình sẽ thay đổi một chút cách sắp xếp video. Trước đây, mình xếp các video theo từng chủ đề riêng lẻ mà mỗi video mang tới. Còn hiệu tại, các video về cùng một sự án sẽ được sắp xếp tại một bài viết để tăng sự tinh gọn và hợp lý, cũng như giúp người học dễ tra cứu hơn

piano arduino
piano arduino

Video hướng dẫn lập trình piano với arduino

Link tải code mẫu

Linh tải SerialInp

Video hướng dẫn đánh hợp âm trong piano với arduino

Link tải code mẫu đánh hợp âm

Bài viết liên quan

Bộ kit arduino robot

Khóa học lập trình điều khiển

Chúc các bạn làm robot thật vui và có nhiều phát minh sáng chế trong tương lai

 Save as PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *