Author Archives: zero Trần

HỆ THỐNG ĐẾM SẢN PHẨM

I. Giới thiệu 1. Mô tả hệ thống Hệ thống đếm sản phẩm sử dụng đầu thu và phát hồng ngoại, dùng để đếm các sản phẩm chạy qua trên một dây chuyền sản xuất. Có thể sử dụng trong các hệ thống đếm số lượng khách hàng đi vào hoặc đi ra hệ thống. […]

Cảm biến màu sắc TSC3200 – Trần Huỳnh Anh

Cảm biến màu TSC3200

1. Giới thiệu Người ta thường dùng các loại cảm biến màu sắc để phân loại các đối tượng dựa vào màu sắc, kiểm tra các màu sắc phù hợp. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cảm biến màu TSC3200. Hình 1: Module TSC3200 Cảm biến màu sắc được […]