Monthly Archives: Tháng Chín 2019

Đừng cãi nhau Cộng Sản với Tư Bản nữa. Cái này là sự thật này

Nói không phải để lăng mạ nhau hay cái gì đâu. Cũng là người Việt cả, đừng để mấy thằng ngoại bang hơi tí quy chụp CS thế này, Tự bản thế nọ mà đánh nhau. Quá khứ qua rồi nói về thù hận bớt đi một tí. Anh nào không ưa về nước thì ở bên đó đóng góp cho cố hương Cali, còn chơi được với nhau thì về Việt Nam làm giàu, làm cho quê hương tươi đẹp lên.