Vũ khí ngôn từ: Ứng dụng trong PR, quảng cáo, bán hàng, giao tiếp, thuyết trình

1,000,000  399,000 

Ngôn từ có sức mạnh vô cùng lớn trong đời sống. Khóa học này giúp bạn khám phá ngôn từ như một vũ khí để PR, Quảng cáo, bán hàng, thuyết trình…