TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 100W POLY

1,400,000 

Tấm pin mặt trời (solar cells panel) biến đổi quang năng hấp thụ từ mặt trời để biến thành điện năng. Bảo hành hiệu suất 25 năm để đảm bảo hiệu suất tối đa cho hiệu quả hệ thống cao nhất.