Module cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT 11

40,000  35,000 

  • DHT11 là cảm biến nhiêt độ và độ ẩm giao tiếp với 1 chân dữ liệu
  • DHT11 đo được giá trị độ ẩm từ 20% đến 90%RH và nhiệt độ từ 0oC đến 50oC.
  • Độ chính xác: ± 5%RH và ±2oC.