Module cảm biến ánh sáng

Giới thiệu :

  • Quang trở là một linh kiện điện tử có điện trở thay đổi giảm theo ánh sáng chiếu vào.
  • Quang trở làm bằng chất bán dẫn trở kháng cao, và không có tiếp giáp nào. Trong bóng tối, quang trở có điện trở đến vài MΩ. Khi có ánh sáng, điện trở giảm xuống mức một vài trăm Ω Độ chính xác:  ± 5%RH và ±2o
  • Hoạt động củaquang trở dựa trên hiệu ứng quang điện trong khối vật chất. Khi photon có năng lượng đủ lớn đập vào, sẽ làm bật electron khỏi phân tử, trở thành tự do trong khối chất và làm chất bán dẫn thành dẫn điện. Mức độ dẫn điện tuỳ thuộc số photon được hấp thụ.