Lập trình LINQ toàn tập

700,000  299,000 

Sử dụng lập trình LinQ một cách thành thạo nhất – Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#