Lập trình Kotlin toàn tập

700,000  420,000 

Bạn sẽ học được gì?

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin
Có khả năng tiếp cận lập trình Android
Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản
Tạo ứng dụng android nhanh chóng