Khung cánh tay robot Mearm

179,000 

Sản phẩm bao gồm đầy đủ các chi tiết để lắp ráp thành 1 khung cánh tay robot mini hoàn chỉnh ( đã bao gồm theo ốc vít phụ trợ ) .