Giao tiếp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu

600,000  399,000 

Cùng Thầy Khánh đẹp trai học từ vựng, ngữ pháp, luyện giao tiếp tiếng Hàn. Chinh phục giao tiếp tiếng Hàn ngay sau khóa học