Động cơ giảm tốc + bánh xe 65mm vàng

38,000 

Động cơ giảm tốc + Bánh Xe  sử dụng cho nghiên cứu và học tập với robot mô hình