Dây bus đực đực

29,990 

Giới thiệu sản phẩm Tệp 40 Sợi Dây Bus 21Cm Câu Mạch 2 Đầu Đực Đực

Dây cắm đực đực
Dây cắm đực đực

Tệp 40 Sợi Dây Bus 21Cm Câu Mạch 2 Đầu Đực

Dây dùng để nối các Jump cái trên mạch in thủ công, nối các chân linh kiện điện tử với nhau

Dây có độ bền cao, tiếp xúc điểm rất tôt, độ dài hợp lý 21Cm