Dây bus đực cái

28,990 

Tệp 40 Sợi Dây Bus 21Cm Câu Mạch 2 Đầu đực cái

Dây dùng để nối các Jump đực trên mạch in thủ công, nối các chân linh kiện điện tử với nhau

Dây có độ bền cao, tiếp xúc điểm rất tôt, dộ dày hợp lý 21Cm