Combo robot android

693,000 

Combo robot android là bộ linh kiện robot phục vụ cho các khóa học robot điều khiển liên quan đến robot bluetooth.