Combo robot điều khiển bằng android [Full]

693,000 

Bộ linh kiện đầy đủ và hoàn chỉnh giúp bạn nghiên cứu và phát triển robot điều khiển bằng điện thoại android.
Bộ linh kiện đầy đủ các phụ kiện và hướng dẫn kèm theo dành cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu robotics.