Combo linh kiện và công cụ chế tạo robot điều khiển bằng android ( Super) [Expert]

1,885,000