Combo linh kiện và công cụ chế tạo robot điều khiển bằng android Full Ver 1

1,496,000 

Combo bao gồm đầy đủ các linh kiện chế tạo robot điều khiển bằng android và các công cụ, dụng cụ cần thiết để người sử dụng có thể tùy biến chỉnh sửa, nâng cấp theo ý muốn.