Combo Gá Và Cảm Biến Siêu Âm HC-SR04

50,000 

Cảm biến siêu âm hoạt động bằng cách phát 1 tín hiệu siêu âm (tần số 40Khz) và bắt đầu đếm thời gian nhận được tín hiệu phản hồi.
Khoảng cách do cảm biến siêu âm SRf04 được tính từ tốc độ và thời gian phản hồi
Gá cảm biến siêu âm được làm bằng mica giúp cảm biến siêu âm có thể đứng vững