Cảm Biến Siêu Âm HC-SR04

33,000 

Cảm biến siêu âm hoạt động bằng cách phát 1 tín hiệu siêu âm (tần số 40Khz) và bắt đầu đếm thời gian nhận được tín hiệu phản hồi.
Khoảng cách do cảm biến siêu âm SRf05 được tính từ tốc độ và thời gian phản hồi.
Độ chính xác về khoảng cách của cảm biến siêu âm phụ thuộc lớn vào cách bạn lập trình phát – thu tín hiệu.