Cảm biến mưa

50,000  40,000 

Cảm biến mưa hay còn gọi là cảm biến nước là một module cảm biến dùng để phát hiện nước mưa.