Cảm biến khói MQ-2

Cảm biến khói MQ-2 Cấu tạo từ chất bán dẫn SnO2, Chúng được sử dụng trong thiết bị phát hiện rò rỉ khí trong gia đình   và công nghiệp, phù hợp cho việc phát hiện các loại khí như :

– LPG  : là hỗn hợp hydrocarbon nhẹ, ở thể khí . LPG trong dân dụng và công nghiệp chủ yếu có thành phần gồm Propane (C3H8) và Butane (C4H10).

– Iso Butan ( C4H10 )

– Propan : C3H8

– Mêtan  : CH4

– Rượu   : ROH

– Hydrogen

– Khói