Board test SYB-170

12,000 

Board test mini là loại mạch có lỗ cắm dây phù hợp để test các mạch điện