Bộ 2 đế pin đôi 18650 x2 (02 đế pin)

50,000  29,000 

  • Bộ 2 Hộp Đế Đựng Pin 18650 x2 Chưa Có Nắp Đậyứng dụng: dùng đựng pin cỡ pin 18650 – 3,7V.Hộp có tác dụng đấu nối tiếp các viên pin 18650 3,7v, 2 viên đầu ra sẽ cho ra 7.4V
  • Bộ 2 Hộp Đế Đựng Pin 18650 x2 Chưa Có Nắp Đậy
  • ứng dụng: dùng đựng pin cỡ pin 18650 – 3,7V.
  • Hộp có  tác dụng đấu nối tiếp các viên pin 18650 3,7v, 2 viên đầu ra sẽ cho ra 7.4V