Arduino nano

90,000 

 Arduino Nano V3.0 là một Board mạch nhỏ gọn nhưng đầy đủ các tính năng, được thiết kế dựa trên vi điều khiển ATmega328P. So với mạch Arduino Uno R3 thì các hàm và chức năng của mạch Arduino Nano V3.0 về cơ bản là giống nhau vì chúng cùng xây dựng dựa trên ATmega328. Có một điểm khác biệt cần quan tâm giữa 2 mạch là Arduino Nano V3.0 được bổ sung thêm 2 chân đọc tín hiệu ADC A6, A7.      Nếu bạn cần xây dựng một sản phẩm điện tử với yêu cầu kích thước nhỏ gọn và sử dụng mạch điều khiển là Arduino thì Arduino Nano V3 sẽ là lựa chọn tốt nhất cho dự án của bạn.